POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis zbudujemy.com.

 

Postanowienia ogólne

Polityka prywatności została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe osób odwiedzających serwis zbudujemy.com są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Funkcjonowanie serwisu odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem ogólnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie ich użytkowników i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych oraz właścicielem serwisu zbudujemy.com jest firma Zbudujemy.com Aleksandra Daciuk z siedzibą w Gdyni 81-591, ul. Melisowa  11. Kontakt mailowy biuro@zbudujemy.com, telefon +48 695 888 382.

 

Kiedy i jakie dane są gromadzone?

Strona zbudujemy.com może gromadzić dane osobowe na różnych etapach korzystania z Serwisu, w szczególności:

a) podczas przesłania przez Użytkownika formularza kontaktowego,

b) podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo),

c) automatycznie podczas wizyty na stronie zbudujemy.com.

Serwis gromadzi dane osobowe użytkownika podane przez niego podczas wypełnienia i wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy to jest imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez firmę Zbudujemy.com Aleksandra Daciuk, poprzez kliknięcie pola „Wyślij” w formularzu kontaktowym.

Serwis gromadzi również dane informatyczne użytkownika umożliwiające prowadzenie statystyk, w tym celu gromadzi takie dane jak adres IP, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego oraz urządzeń używanych do korzystania z Serwisu.

Użytkownik jest informowany o wszystkich istotnych kwestiach związanych z gromadzeniem i dalszym przetwarzaniem danych osobowych. W szczególności o przysługujących mu prawach.

 

W jakim celu wykorzystywane są dane osobowe?

Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji firmowej z potencjalnymi klientami, przedstawianiu oferty, odpowiadaniu na zapytania i nawiązywania współpracy.

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach realizacji usług świadczonych przez naszą firmę oraz marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane i wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane lub do momentu zgłoszenia przez użytkownika żądania ich usunięcia.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie są poddawane profilowaniu.

 

Jak zabezpieczone są gromadzone dane osobowe?

Właściciel serwisu oraz administrator danych osobowych w każdym przypadku dokłada wszelkich starań, żeby gromadzenie i przetwarzanie danych odbywało się z najwyższą dbałością, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa i poufności.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.

Administrator dokłada należytej staranności, aby podmioty z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator danych zastrzega, iż na podstawie umowy zawartej z podmiotem trzecim, może powierzyć mu przetwarzanie danych osobowych użytkownika, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności w zgodzie z RODO.

 

Prawa użytkowników

Każdy użytkownik, który wyraził zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych danych osobowych ma prawo w każdej chwili:

a) Uzyskać do nich dostęp, sprawdzić ich zakres oraz uzyskać kopię

b) Uzyskać informację w jakim celu i na jakiej podstawie są przechowywane i przetwarzane

c) Sprostować je lub uzupełnić

d) Zażądać ograniczenia ich przetwarzania

e) Zażądać ich przeniesienia

f) Zażądać ich usunięcia

Z przysługujących praw użytkownik możne skorzystać wysyłając maila na adres biuro@zbudujemy.com ze wskazaniem żądanego działania.

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego.

 

Polityka „cookies”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis w sposób zautomatyzowany tworzy i zamieszcza na urządzeniu użytkownika pliki cookies oraz zbiera i wykorzystuje zawarte w nich informacje.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez serwis oraz współpracujących reklamodawców i partnerów do następujących celów:

a) dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji użytkownika

b) optymalizacji i odpowiedniego wyświetlania strony

c) tworzenia statystyk

d) zapewnienia bezpieczeństwa

e) wyświetlania reklam i treści promowanych

f) pozyskiwaniu informacji o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie

g) profilowania i zbierania danych o zachowaniach użytkownika online, również w innych serwisach, informacji o odwiedzanych stronach, dokonywanych zakupach, a także wykorzystywaniu ich do celów marketingowych i remarketingowych

h) innych, wskazanych szczegółowo w Polityce prywatności partnera lub reklamodawcy

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji użytkownika.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików przez serwis poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem” w wyświetlanym mu komunikacie, widocznym po otwarciu strony.

W zależności od ustawień, przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza lub blokuje przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Link z instrukcjami do zmian konfiguracji poszczególnych przeglądarek – Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari, Windows Phone, Blackberry

http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

Lista partnerów i reklamodawców z którymi współpracuje serwis wraz z linkami do stosowanej przez nich Polityki Prywatności i możliwych ustawień plików cookies. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies, należy zapoznać się z regulacjami każdego z nich.

a) Google i Google AdWords

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

https://privacy.google.com/businesses/

b) Google Analytics

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

c) Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy

d) YouTube

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności mają zastosowanie przepisy odpowiedniej Ustawy oraz Rozporządzenia.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, z poszanowaniem prawa oraz zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników.

 

 

 

 

MENU

© 2023 ZBUDUJEMY.com Domy Drewniane Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.

KONTAKT

Zbudujemy.com Domy Drewniane Całoroczne i Letniskowe

ZBUDUJEMY.COM
DOMY DREWNIANE
CAŁOROCZNE I LETNISKOWE

 

81-591 Gdynia, ul. Melisowa 11

 

(+48) 695 888 382

 biuro@zbudujemy.com

 biuro@zbudujemy.com
Zbudujemy.com Tanie Domy Drewniane Pomorskie